idgp > ziekte/verzuim

Verzuimregelement

Ziek? Leuk is anders. Voor uzelf en voor ons. En dus doen we er alles aan om u snel weer op de been te helpen. Als u zich ziek meldt, starten we direct met verzuimbegeleiding. Dat is een naam voor alle acties die we ondernemen om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer op de been bent. Maar wat gebeurt er dan precies? Wat doet het IDGP? Wat moet u zelf doen? Met welke partijen krijgt u te maken?

Laat meteen weten dat u ziek bent
Het IDGP heeft Zorg van de Zaak ingeschakeld voor de verzuimbegeleiding. Zodra u zich ziek meldt, geven wij uw melding door richting Zorg van de Zaak. Ook kunt u gebruik maken van onze eigen HRM- medewerkster Willemijn Heerlien. Alle betrokken partijen behandelen uw informatie strikt vertrouwelijk.

Het is belangrijk om u zo snel mogelijk ziek te melden. Bij voorkeur doet u dit zelf. Lukt dit niet, dan laat u iemand anders bellen.

Wettelijk is de regeling dat een werknemer in de eerste twee jaar van ziekte maximaal 170% van het salaris ontvangt. In het eerste jaar wordt 100% doorbetaald, in het tweede jaar 70%.

De verzekering gaat na de eerste 3 maanden van ziekte 70% van de loonkosten (minus de werkgeverslasten) uitkeren. De gemeente betaalt dus de eerste 3 maanden 100%, na de 1e 3 maanden 30% salaris door en in het tweede jaar alleen de werkgeverslasten van 70% van het salaris. Deze regeling is ingebed in het totale collectieve pakket dat is afgesloten met Nationale Nederlanden. De Arbo-regeling wordt uitgevoerd door MaetisArdyn.

Meldt u svp binnen twee dagen bij de kerkenraad van uw gemeente
en het IDGP: br. Eddy van den End en/of br. Henk† Stenvers.

Dit mag bij voorkeur per e-mail ziek@idgp.nl


Downloads

  • Verzuimregelement IDGP
  • Meer informatie
    contact maandblad sitemap
    routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
    veelgestelde vragen inloggen colofon
    © 2018 Doopsgezind.nl