> nieuws

Nieuws

18 januari 2016

Salarisbrief 2016 beschikbaar

De volgende wijzigingen zijn van belang:

Salarisontwikkelingen Geestelijk werkers: Proponent Predikant / Proponent Voorganger / Pastoraal Werker

Het GO stelt de Gemeenten voor de salarissen en de daarvan afgeleide salarissen en uitkeringen te verhogen conform de ontwikkelingen voor de rijksambtenaren. Concreet houdt dit in een verhoging van 1,25% per 1 september 2015 (met terugwerkende kracht) met de salarisverwerking van december 2015 te verwerken en een verhoging per 1 januari 2016 met 3,0%. Het GO houdt zich het recht voor om als de loonontwikkelingen van de rijksambtenaren wijzigen om als nog over te gaan tot veranderingen.

1.       Minimum Jaarsalarissen per 1 september 2015

  • Het jaarsalaris voor Proponent Predikant (3 jarige master) wordt vastgesteld op € 42.829
  • Het jaarsalaris voor Proponent Voorganger (1 jarige master) wordt vastgesteld op € 37.475 (87,5%)
  • Het jaarsalaris voor Pastoraal Werker wordt gesteld op: € 32.122 (75%)

Deze bedragen zijn gebaseerd op een beroep in voltijd (100%). De pensioenpremie komt daarbij  geheel voor rekening van de Gemeente.

2.       Minimum Jaarsalarissen per 1 januari 2016

  • Het jaarsalaris voor Proponent Predikant (3 jarige master) wordt vastgesteld op € 44.200 (afgerond)
  • Het jaarsalaris voor Proponent Voorganger (1 jarige master) wordt vastgesteld op € 38.675 (87,5%)
  • Het jaarsalaris voor Pastoraal Werker wordt gesteld op: € 33.150 (75%)

Deze bedragen zijn gebaseerd op een beroep in voltijd (100%). De pensioenpremie komt daarbij  geheel voor rekening van de Gemeente.

Pensioenpremie 2016

In de Broederschapsvergadering van 21 november a.s. ligt het voorstel van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds der ADS om aan de lid-Gemeenten een premiekorting te verlenen van 0,5% over de premiepercentages van het PFZW.
De premiepercentages voor 2016 zijn gelijk aan die van 2015:

Pensioenpremie per 1-1-2016

Premie-percentage
(BRUTO)

Premiegrondslagen

OP-premie

23,5%

[voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor

AP-premie

0,4%

[voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise

De AOW-franchise is vastgesteld op: €11.395
De AP-franchise is vastgesteld op € 19.463

De salarisbrief is hier te downloaden

arbeidsvoorwaarden


Terug
 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl