> nieuws

Nieuws

6 april 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ook voor kerken?

Onlangs heeft het kabinet nieuwe maatregelen getroffen om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen als er (tijdelijk) minder geld binnenkomt. 


Hoewel de meeste geestelijk werkers het misschien nu wel drukker hebben dan ooit, zijn er ook andere werkers die nu minder te doen hebben nu het kerkgebouw niet meer gebruikt wordt. Voor sommige gemeentes lopen inkomsten zelfs drastisch terug omdat de verhuur van het gebouw stil ligt. 
De vraag is nu of kerken ook aanspraak kunnen maken op de tijdelijke noodmaatregel. Om aanspraak te kunnen maken, moeten werkgevers kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is afgenomen. Maar de term omzet is een lastige wanneer het gaat om kerkelijk werk en de financiering daarvan.


Vanuit de PKN heeft de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer een dringend beroep gedaan op de minister van sociale  Zaken en Werkgelegenheid, op alle landelijke kerkelijke organen die betrokken zijn bij de positie van kerkelijke medewerkers, op het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, zie: www.cioweb.nl), en op politieke partijen om aandacht te geven aan de financiële situatie van veel plaatselijke kerken binnen en buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het effect daarvan op de werkgelegenheid.

Het CIO is inmiddels met het volgende antwoord gekomen:

Ja, kerkgenootschappen kunnen ook een beroep doen op de NOW, indien zij aan de voorwaarden voldoen, waaronder een omzetverlies van tenminste 20%.
Wij willen u de overweging meegeven dat deze maatregelen bedoeld zijn voor nood. 
Het past de kerkelijke wereld om niet voorop te lopen in het ontvangen van steun van de overheid. 

 

Wij volgen de ontwikkelingen en zullen het hier melden wanneer er nieuws is.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Willemijn Heerlien, HR medewerker, via willemijn.heerlien@ads.nl


Terug
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl