> over ons > doelstelling

Doelstelling

conform statuten IDGP, laatselijk gewijzigd op de Broederschapsvergadering van 10 april 2010)

De IDGP stelt zich ten doel:

  • het behartigen van de gezamenlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het werkgeverschap;
  • het eventueel afsluiten van arbeidsovereenkomsten met predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden die beroepen worden in doopsgezinde gemeenten;
  • dienstverlening aan de gemeenten en predikanten met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
  • het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin van het woord met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  • dienstverlening overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden beroepen door aan de Algemene Doopsgezinde Societeit verbonden instellingen;
  • dienstverlening overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor ander personeel in dienst van doopsgezinde gemeenten.

De instelling tracht haar doel te bereiken door:

  • het zorg dragen voor een rechtspositieregeling voor doopsgezind personeel en periodiek aanpassen daarvan;
  • het voeren van periodiek en gestructureerd overleg tussen afvaardigingen van doopsgezinde gemeenten en beroepen predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden;
  • de begeleiding van doopsgezinde gemeenten bij het aangaan en beŽindigen van arbeidsovereenkomsten met personeel;
  • het laten uitvoeren van taken behorend bij goed werkgeverschap waaronder het voeren van een adequate administratie;
  • het adviseren en informeren van doopsgezinde gemeenten over de uitvoering van de op die gemeenten rustende verplichtingen in hun hoedanigheid van (feitelijk) werkgever of anderszins;
  • advisering, bemiddeling en beslechting van conflicten tussen doopsgezinde gemeenten en beroepen predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden.


doopgezind

mcc

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl