> geestelijk werkers

Geestelijk werkers

De predikanten en pastoraal werkers zijn in dienst van de Doopsgezinde Gemeente. Echter alle uitvoerende taken zijn uitbesteed aan de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP). Voor de Doopsgezinde Predikanten en Pastoraalwerkers gelden de arbeidsvoorwaarden, zoals deze zijn opgesteld door de IDGP en het georganiseerd overleg. De IDGP heeft alle administratieve rompslomp uit handen genomen.

Een goede keuze: u behoudt alle zeggenschap over uw personeel maar bent van alle extra administratieve lasten af.

De IDGP regelt de aanstelling en de salarisverwerking. Het personeelslid ontvangt een (digitale) loonstrook en het salaris via de IDGP. Ook de loonbelasting en premies voor pensioen en sociale verzekeringen worden door de IDGP geïnd en doorbetaald aan de fiscus. Tenslotte zijn de werkers verzekerd van een goede arbo ondersteuning, inkomensverzekeringen en collectieve voordelen voor verzekeringen en hypotheken. 
De gemeente ontvangt een nota voor de loonkosten met een kleine toeslag ter bekostiging van de IDGP.

De IDGP gaat uiteraard vertrouwelijk met de informatie om en verstrekt alleen binnen vastgestelde kaders informatie.

De personele diensten kunnen ook voor uw overige werkers (kosters, organisten, maatschappelijk werkers) afgenomen worden. Hiervoor gelden andere voorwaarden die wij graag aan u willen voorleggen.

Meer informatie: Bureau van de ADS
Contactpersoon: E.D. van den End | e-mail


Downloads

 • Rechtspositieregeling
 • Preambule
 • Salarisbrief

 • arbeidsvoorwaarden

   
  Meer informatie
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen colofon
  2021 Doopsgezind.nl