idgp > geestelijk werkers > arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Geestelijk werkers

De predikanten en pastoraal werkers zijn in dienst van de Doopsgezinde Gemeente. Echter alle uitvoerende taken zijn uitbesteed aan de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en Predikanten (IDGP). Voor de Doopsgezinde Predikanten en Pastoraalwerkers gelden de arbeidsvoorwaarden, zoals deze zijn opgesteld door de IDGP en het georganiseerd overleg.

In de salarisbrief wordt geadviseerd over de salarissen en overige†richtijnen aangedragen

Heeft u vragen over de arbeidsvoorwaarden? Neemt u dan contact met ons op of bezoek de site van de Algemenene Nederlandse Doopsgezinde Predikanten Vereniging†

Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl