idgp > geestelijk werkers > doorwerken na 65 jaar

Ervaring komt met de jaren

Gepensioneerde predikanten kunnen vaak nog veel betekenen. Of het nu om hun huidige gemeente gaat of "het even uit de brand helpen" van een andere gemeente met tijdelijk geen predikant.
de IDGP kan hierbij de vertrouwde rol blijven spelen. Er veranderen alleen een aantal zaken in het voordeel van de gemeente.

Veranderingen in verzekeringen en bijdragen
Voor werknemers die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, treedt een aantal veranderingen op in de sfeer van de werknemersverzekeringen. De WAO, de Ziektewet en de WW zijn niet van toepassing op 65-plussers, immers, de AOW garandeert een inkomen voor elke 65-plusser in Nederland. Ook het wettelijk minimumloon is daarom niet van toepassing op 65-plussers. De werkgever hoeft de premies die verschuldigd zijn voor deze verzekeringen voor de 65-plus werknemers niet langer af te dragen.

Dit geldt ook voor de premie ouderdomspensioen (die bijna altijd stopt bij de 65-jarige leeftijd) en de werkgeversbijdrage in het kader van de ziekenfondswet. 65-plussers betalen namelijk zelf een hoge ziekenfondspremie over een inkomen uit arbeid en pensioen.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid neem dan contact met ons op.

Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl