> overige werkers

Overige werkers

Ook voor uw overige werkers kunt u gebruik maken van de pay-roll service van de IDGP. U behoudt alle zeggenschap over uw personeel maar bent van alle administratieve lasten af

We kunnen met alle gangbare cao´s overweg. Hoewel er voor de overige werkers geen verplichte arbeidsvoorwaarden zijn adviseren wij u gebruik te maken van de uitgebreide arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Er zijn ook gemeenten waar bijvoorbeld hun maatschappelijk werker of jongerenwerker onder de Welzijns CAO vallen.

De IDGP werkt als een administratiekantoor. U neemt het personeel zelf in dienst maar de salarisadministratie loopt via de IDGP. Het personeelslid ontvangt een (digitale) loonstrook en het salaris via de IDGP. De loonbelasting en premies voor pensioen en sociale verzekeringen worden door de IDGP geïnd en doorbetaald aan de fiscus.  

Het personeelslid is verzekerd van een goede arbo ondersteuning. Ook wordt bij ziekte de loondoorbetaling verzorgd middels een verzuimverzekering.

Optioneel kunnen er aanvullende inkomensverzekeringen en collectieve voordelen voor verzekeringen en hypotheken worden afgesloten.

De opdrachtgever ontvangt een nota voor de loonkosten met een kleine toeslag. De IDGP gaat uiteraard vertrouwelijk met de informatie om en verstrekt alleen binnen vastgestelde kaders informatie.

Meer informatie: Bureau van de ADS
Contactpersoon: E.D. van den End | e-mail


Downloads

 • Salarisbrief
 • Arbeidsvoorwaarden PKN

 • doopsgezind

  arbeidsvoorwaarden

   
  Meer informatie
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen colofon
  2021 Doopsgezind.nl