idgp > ziekte/verzuim

Verzuimreglement

Ziek? Leuk is anders. Voor uzelf en voor uw werkgever. En dus doen we er alles aan om u snel weer op de been te helpen. Als u zich ziek meldt, starten we direct met verzuimbegeleiding. Dat is een naam voor alle acties die we ondernemen om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan de slag kunt. . Maar wat gebeurt er dan precies? Wat doet de IDGP? Wat moet u zelf doen? Met welke partijen krijgt u te maken? En wat kunt u doen om een ziekmelding te voorkomen?

Laat meteen weten dat u ziek bent
De IDGP heeft Arbodienst Zorg van de Zaak ingeschakeld voor de (medische)verzuimbegeleiding. Zodra u zich ziek meldt, geven wij uw melding door richting Zorg van de Zaak. Ook kunt u gebruik maken van onze medewerker HRM, Willemijn Heerlien. Alle betrokken partijen behandelen uw informatie strikt vertrouwelijk.

Het is belangrijk om u binnen twee dagen ziek te melden bij de kerkenraad van uw gemeente en bij de IDGP.

Uw melding naar de IDGP mag bij voorkeur per e-mail naar ziek@idgp.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Heerlien, medewerker HR, via ziek@idgp.nl of 06-28393478.

Zij kan u en uw werkgever ondersteunen bij alle stappen die er nodig zijn.

Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl