> georganiseerd overleg

Georganiseerd Overleg

De IDGP is geen werkgever maar faciliteert wel het overleg tussen de Gemeenten (werkgever) en de Predikanten (werknemers).

Dit gebeurt in het zogenaamde Georganiseerd Overleg. In de regel komt dit Georganiseerd Overleg twee maal per jaar bijeen.

Het Georganiseerd Overleg stelt de arbeidsvoorwaarden en de daarmee samenhangende salaris ontwikkelingen vast.

Het Georganiseerd Overleg bestaat uit:

  • Penningmeester BR (qualitate qua)

  • zr. D. de Groot (namens de gemeenten)

  • br. H. van der Laag (namens de gemeenten)

  • br. R. Zweep (namens de gemeenten)

  • br. R. Akse (namens de predikanten)

  • br. J. Kikkert (namens de predikanten)

  • zr. C.M. Slootmans (namens de Bond van Nederlandse Predikanten)

Het Georganiseerd Overleg wordt geadviseerd en ondersteund door br. E. van den End en H. Stenvers namens de ADS.


Doopsgezind

arbeidsvoorwaarden

HRM

  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl