> georganiseerd overleg

Georganiseerd Overleg

De IDGP is geen werkgever maar faciliteert wel het overleg tussen de Gemeenten (werkgever) en de Predikanten (werknemers).

Dit gebeurt in het zogenaamde Georganiseerd Overleg. In de regel komt dit Georganiseerd Overleg twee maal per jaar bijeen.

Het Georganiseerd Overleg stelt de arbeidsvoorwaarden en de daarmee samenhangende salaris ontwikkelingen vast.

Het Georganiseerd Overleg bestaat uit:

  • Penningmeester BR (qualitate qua)

  • zr. D. de Groot (namens de gemeenten)

  • br. H. van der Laag (namens de gemeenten)

  • zr. N. van den Berg (namens de gemeenten)

  • br. R. Akse (namens de predikanten)

  • br. F.Y. van Hulst (namens de predikanten)

  • zr. C.M. Slootmans (namens de Bond van Nederlandse Predikanten)

Het Georganiseerd Overleg wordt geadviseerd en ondersteund door br. E.D. van den End, zr. W. Heerlien en zr. M.M. Stam-Timmer namens de ADS.


Doopsgezind

arbeidsvoorwaarden

HRM

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl