idgp > georganiseerd overleg

Georganiseerd Overleg

De IDGP is geen werkgever, echter het faciliteert wel in het overleg tussen de Gemeenten (werkgever) en de Predikanten (werknemers).

Dit gebeurt in het zogenaamde Georganiseerd Overleg. In de regel komt dit Georganiseerd Overleg twee maal per jaar bijeen.

Het Georganiseerd Overleg stelt de arbeidsvoorwaarden vast alsmede de salaris ontwikkelingen.

Het Georganiseerd Overleg bestaat uit:

  • Penningmeester BR (qualitate qua)

  • zr. D. de Groot (namens de gemeenten)

  • br. H. van der Laag (namens de gemeenten)

  • br. R. Zweep (namens de gemeenten)

  • br. R. Akse (namens de predikanten)

  • br. J. Kikkert (namens de predikanten)

  • br. M. Menninga (namens de Bond van Nederlandse Predikanten)

Het Georganiseerd Overleg wordt geadviseerd en ondersteund door br. E. van den End en H. Stenvers namens de ADS.

Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl